Teamcoaching

Herken je dit in jouw team?

Wellicht is een teamontwikkelingstraject dan een mogelijkheid om te verkennen?

 • We zijn erg druk en leven in de waan van de dag en willen slimmer werken
 • We hebben geen grip en transparantie op de organisatie en planning van ons werk
 • We willen meer in netwerkstructuren werken met onze teams en willen hierin begeleid worden
 • We zijn geen team. We werken niet samen. Er ontbreekt verbinding
 • Er zit onvoldoende energie in het team, we zijn afwachtend (weinig initiatief)
 • Teamleden tonen te weinig eigenaarschap
 • Er is gedoe (conflicten, etc.). We willen beter communiceren met elkaar en met het management
 • We willen meer inzicht in elkaars kwaliteiten
 • We hebben geen (gemeenschappelijke) visie en/of strategie en onze neuzen staan niet helemaal dezelfde kant op

Doelstellingen van een teamtraject

In de meeste gevallen werken wij aan het versterken van het teamfundament door een structuur neer te zetten, waarop de onderlinge samenwerking verder versterkt kan worden en teamleden meer leren. Op hoofdlijnen kan een traject bijvoorbeeld de volgende doelstellingen hebben:

 • Inzicht in elkaars kwaliteiten en valkuilen (bijvoorbeeld door middel van Teamrollen van Belbin)
 • Betere dialoog kunnen voeren met elkaar. Zodra het wat spannender wordt, treden er bij teamleden defensieve patronen op. Aanleren hoe we met taal en tools deze gesprekken ombuigen naar een authentiek en productief gesprek.
 • Vaardigheden versterken zoals communicatie / besluitvorming / omgaan met verschillen / elkaar aanspreken / feedback geven.
 • Transparantie van het werk / de projecten en de taken, inclusief meer samenwerken: Samen op projecten optrekken.
 • Structuur neerzetten: Ritmiek voor overleg en afstemming met bijhorende heldere rollen. Leren van wendbare vormen van organiseren (Agile / Scrum / Lean) en deze toepassen indien van meerwaarde.
 • Scrum / Agile projectmanagementaanpak, zodat projecten meer gestructureerd worden opgepakt.
 • Werken in een hybride vorm: thuiswerken en op kantoor werken en het zoeken naar een optimale balans hiertussen.

Wij zijn benieuwd naar jouw uitdagingen. Bel of mail Michael en hij regelt een inspirerend gesprek met één van onze teamcoaches

06 24 800 451michael@makechangework.nl

Resultaten van teamcoaching

We zijn gericht op resultaat. We stemmen daarom af op jullie behoefte. We faciliteren het teamproces vanuit onze brede ervaring en expertise. Een teamtraject kan veel opleveren:

 • ~ 30% productiviteitsverbetering
 • ~ 40% meer werkgeluk
 • ~40% meer kwaliteit
 • minder onderling wantrouwen en meer onderling begrip
 • doelen zijn door het team zelf geformuleerd en behaald
 • betere samenwerking, dus betere resultaten
 • teamleden werken efficiënter omdat iedereen zijn taken en talenten weet en die van collega’s
 • teamleden praten positief over dit team
 • minder angst en stress
 • teamleden kloppen bij elkaar aan, vragen om hulp en delen informatie
 • transparantie en heldere communicatie
 • een leidinggevende kan nieuwe plannen ontwikkelen en zich focussen op het coachen van het team in plaats van zich bezig houden met individuelen en “gedoe”

Aanpak in drie fases

Elk traject is anders. Elke traject is maatwerk. Zie onderstaande fases als een startpunt. Deelnemers worden zelf aan het stuur gezet: Teamleden co-creëren in samenwerking zelf welke vervolgstappen zij willen zetten in samenspraak met onze teamcoach.

Fase 1 Trainen

(3 dagen trainingen / workshops)

Het bieden van taal en tools om verschillen en zaken die onder tafel blijven bespreekbaar te maken, hardnekkige patronen te doorbreken en abstracties die het veilig houden concreet te krijgen op productieve wijze. We starten daarom met 3 basismodules die leiden tot:

 • Inzicht in eigen kwaliteiten en beperkingen en die van anderen, en vooral dat het anders-zijn van anderen iets kan opleveren. (Bijvoorbeeld met Teamrollen van Belbin)
 • Inzicht in de typische (defensieve) gedrags- en gesprekspatronen waarin eenieder belandt als het ook maar ietsje spannender en bedreigender wordt, en hoe je die met onze taal en tools kunt ombuigen naar een authentiek en productief gesprek.
 • Agile / Lean / Scrum workshop om klokken gelijk te zetten en taal voor de verandering aan te leren.
Fase 2 Intensieve coaching

12 weken (6 sprints van 2 weken)

We richten een aantal zaken samen in op de harde structuur, zodat er gecoacht kan worden op de de interactie-patronen en de onderstroom, denk bijvoorbeeld aan:

 • Harde structuur: Vergaderritmiek | KPI-dashboard voor resultaatgerichtheid  | TeamBoost tool: Een online tool die mate van high performing team meet | Online Scrum Bord voor organiseren en prioriteren werk
 • Interactie: Coachen op vaardigheden voor effectieve samenwerking zoals communicatie, elkaar aanspreken, feedback geven, besluitvorming, conflictvaardigheid en teaming
 • Onderstroom: vastzittende patronen en gedachtekaders die leiden tot ongewenste resultaten herkaderen naar effectievere patronen en gedachtekaders
 • Workshop voorbeelden: communicatie | werken met ChatGPT
Fase 3: Lichte coaching

12 weken (6 sprints van 2 weken)

Wij borgen de nieuwe manier van werken door twee teamleden te coachen en trainen in de rol van Scrum Master. Ook wordt de teamleider gedurende het gehele traject persoonlijke gecoacht op vaardigheden zoals teamcoaching, situationeel leiderschap en het stellen en prioriteren van business doelen en het ontwikkelen van het team naar een lerend team. Fase 3 kenmerkt zich dat de teamcoach meer als “vlieg op de muur” acteren. Met feedback en coaching achteraf om zodoende de Scrum Masters en leidinggevende volledig in positie te krijgen. Ook worden er in deze fase vaak nog een aantal workshops verzorgd, zoals bijvoorbeeld het maken van een jaarplan op één A4 en in gesprek-cyclus-workshops (feedback / ontwikkel workshop).

Desgewenst volgt er nog een laatste fase om al het geleerde te borgen en de zaag scherp te houden.

Sparsessie aanvragen

Wil je sparren over wat een teamcoach voor jou kan betekenen? We sparren graag mee.

Bel met Michael op 06 24 800 451 om direct iets in te plannen of gebruik de knop hieronder om een mail te sturen

Recent Posts / View All Posts

Teamcoaching Hoge School Inholland

| Werk | Geen reacties
Nog beter samenwerken dankzij Scrum   Meer inzicht in elkaars werk en daardoor sneller tot resultaten komen, gestructureerde overleggen, gezamenlijk vraagstukken en problemen oppakken en dit alles verwerkt in één…